Supply Chain

Łańcuch dostaw. Procesy w ob- rębie Łańcucha Dostaw, w tym prognozowanie popytu (Demand Forecasting), planowanie opera- cyjne (Sales & Operations Plan- ning), strategiczne zarządzanie zapasami (Strategic Inventory Manage- ment), logistyka, maga- zynowanie, zakupy i ogólna redukcja kosztów operacyjnych firmy.

Production

Produkcja. Wdrażamy systemy Produkcji Klasy Światowej (World Class Manufacturing), określane również jako Najlepsze Praktyki Produkcyjne. Realizowane przez nas projekty wdrożeniowe oparte są na koncepcjach optymalizacji produkcji wywodzących się z TPM
i LEAN.

Lots of other things

Wiele innych ciekawych rzeczy. Podejmujemy się róż- nych nietypowych zadań oraz rozwiązywania niestandardowych problemów, wymagających niety- powego i twórczego podejścia. Każdy problem traktujemy indywidualnie, bazując na szczegółowej analizie sytuacji
i oczekiwaniach Klienta, a także na zdobytym doświadczeniu.

We współpracy
z naszymi partnerami prowadzimy projekty wdrożeniowe Najlepszych Praktyk (WCM), w oparciu
o sprawdzoną na całym świecie metodologię.